Adding Attentiveness to the Neurons in Recurrent Neural Networks

Pengfei Zhang, Jianru Xue, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhanning Gao, Nanning Zheng

URL

Proceedings: ECCV

Year: 2018

Peer Reviewed : Yes

Results: 
JHMDB /JHMDB Action classification: 62.9% (EleAtt-GRU)